Chung kết U15

0 Comments

SU3 đã nắm bắt được mọi thời cơ để chiến thắng, họ khiến bầy sói Hunters chỉ còn 3 người cuối cùng trên sân nhưng đúng là thời gian không chờ