Trường Đại học TDTT Đà Nẵng (44- Dũng Sỹ Thanh Khê – P. Thanh Khê Tây – Q. Thanh Khê – Tp. Đà Nẵng)
– hotline: 0935. 246. 681. (THẦY TIỆP)
0905. 858. 361 (Thầy Lợi)
– Email: su3danang@gmail.com

Trường THCS LÊ LỢI ( 07 Hồ Xuân Hương – P. Bắc Mỹ An – Q. Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng)

– hotline: 0935. 246. 681. (THẦY TIỆP)
0905. 858. 361 (Thầy Lợi)
– Email: su3danang@gmail.com

Trường THCS Nguyễn Văn Linh ( 350 – Trần Ngọc Sương – P. Hòa Thọ Đông – Q. Cẩm Lệ – Tp. Đà Nẵng)

– hotline: 0935. 246. 681. (THẦY TIỆP)
0905. 858. 361 (Thầy Lợi)
– Email: su3danang@gmail.com

Trường TIỂU HỌC LÊ LAI ( cơ sở 2) – ( 09 An Thượng 27 – P. Bắc Mỹ An – Q. Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng)

– hotline: 0935. 246. 681. (THẦY TIỆP)
0905. 858. 361 (Thầy Lợi)
– Email: su3danang@gmail.com