KHAI GIẢNG LỚP CƠ BẢN MỚI THÁNG 10/2018.

0 Comments

NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỌC BÓNG RỔ CỦA QUÝ PHỤ HUYNH CÙNG CÁC HỌC VIÊN Ở XA, TRUNG TÂM BÓNG RỔ SU3 SẼ TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP CƠ